cisiwr

chldrens-home-header-01

Pracując w najuboższej części naszego miasta, niejednokrotnie zetknęliśmy się z problemem „dysfunkcyjnej rodziny” u naszych podopiecznych. Dzieci, których rodzice tracą prawa rodzicielskie, tracą również coś, co powinno być prawem każdego dziecka – szczęśliwe dzieciństwo. Mamy świadomość, że żaden Dom Dziecka nie zastąpi środowiska rodziny, dlatego postawiliśmy sobie za cel stworzyć naszym podopiecznym warunki zbliżone do rodzinnych. Oznacza to w praktyce maksymalne ograniczenie instytucjonalnego charakteru Domu Dziecka i stworzenie odpowiedniej atmosfery, zasad życia i warunków do rozwoju.

chldrens-home-header-02
Opiekę całodobową i zajęcia wychowawcze, wyrównanie braków w wychowaniu w rodzinie i przygotowanie do życia społecznego, łatwe i przyjemne terapie zajęciowe (kompensacyjne, korekcyjne i logopedyczne). Jeśli to tylko możliwe, chcemy dołożyć wszelkich starań, by podjąć działania    w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub znaleźć naszym podopiecznym rodziny zastępcze lub adopcyjne.

 

blueprint-childrens-home3
Kliknij, aby powiększyć

© 2013 Fundacja Pomocy Kobietom i Dzieciom EUROHELP