Dom Życia dla Kobiet

dom-zycia-kobiet-01Dotychczasowe doświadczenia pokazały nam, iż bez odpowiedniego zaplecza lokalowego trudno jest prowadzić efektywną pracę z kobietami. Dlatego postawiliśmy sobie za cel, stworzyć miejsce pełne miłości i akceptacji – Dom Życia, gdzie kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej znajdą schronienie i praktyczną pomoc. Dom Życia, to nie tylko miejsce tymczasowego zamieszkania, ale również miejsce konsultacji i poradnictwa w grupach wsparcia prowadzonych przez kobiety dla kobiet. Dom Życia będzie obejmował pokoje mieszkalne z łazienką i aneksem kuchennym oraz salę terapeutyczną.

Dom Życia przeznaczony będzie dla:

 • Kobiet i dzieci, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej
 • Dziewcząt i kobiet, które po porodzie chcą oddać swoje dziecko do adopcji
 • Dziewcząt i kobiet w ciąży, które potrzebują schronienia
 • Ofiar przemocy w rodzinie (zwłaszcza wykorzystywanych seksualnie)
 • Ofiar handlu ludźmi oraz kobiet i dzieci wykorzystywanych w  prostytucji
 • Ofiar gwałtu

Dom Życia ma zapewnić:

SCHRONIENIE

 • Wyżywienie (obiad oraz możliwość sporządzania samodzielnych posiłków)
 • Nocleg (niezbędne środki czystości, pościel, ubranie)
 • Dostęp do zaplecza sanitarnego (prysznic, pralka, suszarnia)

POMOC PSYCHOLOGICZNĄ I DUCHOWĄ

 • Terapia psychologiczna 1 na 1
 • Terapię w grupach wsparcia

REINTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ

 • Udział w szkoleniach coachingowych
 • Pomoc w zakresie integracji ze środowiskiem (warsztaty psychoedukacyjne)
 • Aktywację zawodową (pomoc w znalezieniu stałego zatrudnienia)

Chce wspierać

Plan Działania Domu Życia

 • dom-zycia-kobiet-02
 • dom-zycia-kobiet-03
 • dom-zycia-kobiet-04
  • przyjęcie do ośrodka, konsultacja wstępna (case menadżer, psycholog)
  • ustalenie tożsamości
  • zapoznanie z warunkami bytowymi
  • przedstawienie zasad i regulaminu
  • wdrożenie osób w harmonogram zadań i dyżurów
  • diagnoza, ocena sytuacji, potrzeb, ustalenie wstępnego indywidualnego planu rozwoju w kierunku usamodzielnienia (badania laboratoryjne)
  • udzielenie niezbędnej pomocy medycznej w razie potrzeby
  • przyjęcie na nocleg do domu życia
 • KOBIETY
  • Udzielenie indywidualnej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej, socjalnej
  • Uczestniczenie w zajęciach grupowych tj:
  1. Grupa wsparcia
  • dzielenia się wsparciem emocjonalnym, wymiana użytecznych informacji, zwalczania bezradności wobec problemu, budowania siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, pogłębienia samoświadomości, budowanie zdolności interpersonalnych, kształtowanie umiejętności społecznych i wychowawczych.
  2. Grupa rozwoju
  • Zajęcia z zakresu edukacji zawodowej i społecznej praca z trenerem. Nauka pisania CV, szukania pracy. Nauka zarządzania czasem gospodarowania budżetem, prowadzenia domu, nauka gotowania, sprzątania, odpowiedzialność. Praktyczne warsztaty.
  KOBIETA Z DZIECKIEM:
  • pomoc psychologiczną, medyczną i socjalną
  • stworzenie odpowiednich warunków do nauki możliwość uczestniczenia w zajęciach w Caleb Club tj. pomoc w odrabianiu lekcji, udział w zajęciach artystycznych i sportowych, czas zabawy, wycieczki, rajdy obozy.
  • aktywne poszukiwanie pracy
  • pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności
  • podjęcie decyzji powrotu do domu lub pomoc w poszukiwaniu nowego mieszkania
  • pomoc w zagospodarowaniu się na nowym miejscu
  • możliwość kontynuowania współpracy poprzez uczestnictwo w grupach wsparcia lub poprzez podjęcie wolontariatu.