Dom Dziecka

 

Pracując w najuboższej części naszego miasta, niejednokrotnie zetknęliśmy się z problemem braku „normalnej rodziny” u naszych podopiecznych. Dzieci, których rodzice tracą prawa rodzicielskie, tracą coś, co powinno być prawem każdego dziecka – szczęśliwe dzieciństwo. Mamy świadomość, że żaden Dom Dziecka nie zastąpi środowiska rodziny. Dlatego postawiliśmy sobie za cel – stworzyć naszym dzieciom warunki zbliżone do rodzinnych. Oznacza to w praktyce maksymalne ograniczenie instytucjonalnego charakteru Domu Dziecka i stworzenie atmosfery, zasad życia i relacji podobnych do istniejących w prawdziwej rodzinie. Niestety, nie wszystkie dzieci mogą wrócić do rodzin biologicznych, dlatego chcemy zrobić wszystko, by doświadczyły miłości, radości i szczęścia w naszym Domu Dziecka.

Dom Dziecka ma zapewnić

– opiekę całodobową i zajęcia wychowawcze
– zaspokojenie niezbędnych, życiowych potrzeb dziecka
– wyrównywanie braków w wychowaniu w rodzinie i przygotowanie do życia społecznego
– kształcenie, wyrównywanie opóźnień edukacyjnych
– udział w warsztatach artystycznych (plastycznych, muzycznych, graficznych, fotograficznych)
– zajęcia korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne
– działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia rodziny zastępczej / adopcyjnej
– prace z rodziną dziecka
– możliwość budowania trwałych relacji z rówieśnikami uczestniczącymi w zajęciach Klubu Caleba.

Chce wspierać

Podziękowanie – Kwesta “Budujemy Dom Dziecka”

 

dom-dziecka-naklejkaW dniach 19 – 23 grudnia miała miejsce w Częstochowie publiczna zbiórka pieniędzy na budowę Domu Dziecka w ramach projektu budowy Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny.

Pragniemy podziękować wszystkim osobom dobrego serca za ich finansowe wsparcie tego projektu a także zaangażowanym wolontariuszom, bez których nie byłoby możliwe przeprowadzenie tej inicjatywy.

 

Podczas kwesty zebraliśmy kwotę 8188,71 zł

Fundusze te w całości zostały zaksięgowane i przeznaczone na budowę domu dziecka. Dzięki tej pomocy życie sierot stanie się lepsze.

 

Otwarcie Domu Dziecka jest planowane na rok 2018

© 2013 Fundacja Pomocy Kobietom i Dzieciom EUROHELP