Pomoc Poprzez Wolontariat

 

Jeśli jesteś osobą godną zaufania, kreatywną, posiadasz głowę pełną pomysłów, nie boisz się wyzwań i współpracy, lubisz pomagać – to zapraszamy Cię do wolontariatu w naszej Fundacji.

Zanim jednak podejmiesz decyzję

o podjęciu wolontariatu, proszę odpowiedz sobie na poniższe pytania:

 • Czy masz jeszcze wolny czas?
 • Czy swój wolny czas chcesz poświęcić dla innych?
 • Czy w natłoku zajęć znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki?

Szukamy osób do systematycznej pracy wolontarystycznej oraz do pracy sezonowej podczas organizowanych przez nas wydarzeń i kampanii.

Wolontariuszem może być osoba, która:

 • jest pełnoletnia
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zawarcie umowy

 • określi zakres i sposób wykonywania zadań
 • czas trwania współpracy
 • zobowiązania wolontariusza do działania w porozumieniu z dyrektorem lub osobą wyznaczoną przez dyrektora
 • zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących podopiecznych znajdujących się w placówce

Na prośbę wolontariusza wydajemy pisemną opinię o jego pracy.

wolontariusz-featured

Zdecyduj się w jaki sposób chcesz pomagać

 

 • wolontariat-01
  DZIAŁANIA PRZY BUDOWIE CISiWR
  • prace przy budowie budynku fundacji (Dom Życia, Dom Dziecka).
  • malowanie, tynkowanie, elektryka, kładzenie płytek, ogrodnictwo itp.
  • pomoc w porządkach.
  • gotowanie posiłków dla wolontariuszy podczas prac remontowych.
 • wolontariat-02
  POMOC W PROWADZENIU GRUPY WSPARCIA
  • przygotowanie spotkania od strony technicznej (kawa, herbata itp.)
  • pomoc w prowadzeniu grupy.
 • wolontariat-03
  POMOC W DOMU ŻYCIA I DOMU DZIECKA
  • prace gospodarcze
  • opieka
  • pomoc w gotowaniu
  • pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje
  • zajęcia artystyczne
 • wolontariat-04
  POMOC W POZYSKIWANIU FINANSÓW
  • roznoszenie ulotek
  • docieranie do firm, szukanie sponsorów
  • promowanie przez media społecznościowe
  • kwesty, zbieranie funduszy podczas eventów
  • inne sposoby mile widziane
 • wolontariat-05
  PROMOWANIE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
  • Kampania U1Ż
  • Nie Niewolnictwu
  • On i Ona
  • Dom Życia
  • Dom Dziecka
  • Grupa Wsparcia
  • Caleb Club
  • idee i działania Fundacji
  • wydarzenia Fundacji
 • wolontariat-06
  POMOC W ORGANIZOWANIU WYDARZEŃ I KAMPANII
  • pomoc artystyczna (jako aktor, muzyk, plastyk, grafik, itp.)
  • pomoc w rozdawaniu ulotek Fundacji
  • przygotowanie posiłków
  • wszelka pomoc od strony technicznej
  • ochrona
  • fotografia, nagrywanie filmów, reportaży, historii, reklam
 • wolontariat-07
  POMOC W ORGANIZOWANIU WYDARZEŃ
  • Gwiazdkowa Niespodzianka (przygotowanie paczek, zbieranie produktów, organizowanie zabaw i konkursów z dziećmi, udział w programie artystycznym, roznoszenie paczek)
  • Walentynki (przygotowanie, dekoracji sali, poczęstunku)
  • Zimowy wypad dla rodzin i dzieci (program artystyczny, pomoc techniczna)
  • Szczodra szafa (reklama, zbiórka, prasowanie i wydawanie odzieży)
 • wolontariat-07
  MEDIA
  • przygotowanie grafiki
  • pomoc w zarządzaniu stroną www
  • kreatywne rozpowszechnianie informacji o działaniach Fundacji poprzez media społecznościowe
  • nagrywanie promocyjnych filmów i reklam
  • montaż filmów
  • fotografia

© 2013 Fundacja Pomocy Kobietom i Dzieciom EUROHELP