Przekaż 1% Podatku 2018
Podaruj 1% na pracę MOS!

Podaruj 1% na pracę MOS!
KRS: 0000341912
Dopisek: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 26

Chciałbyś przekazać darowiznę dla tej osoby/organizacji? Pobierz program PIT 2018, wypełnij pit online lub przekaż darowizję indywidualną!


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2011 r. Powstał w miejsce istniejącego od 1952 r. Zakładu Leczniczo-Wychowawczego dla chłopców. Wychowankami Ośrodka są chłopcy z zaburzeniami zachowania, zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

Chłopcy przebywający w Ośrodku pochodzą z rodzin patologicznych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą i przestępczością. Około 50 % ogólnej liczby wychowanków jest z Domów Dziecka. Ośrodek jest otwarty dla chłopców w wieku od 7 do 15 lat z terenu całej Polski. Chłopcy ci często mają zdiagnozowane ADHD lub FAS, co w dużym stopniu powoduje zaburzenia w zachowaniu, jak również przyczynia się do niepowodzeń w nauce szkolnej. Samo zachowanie chłopców pozostawia sobie sporo do życzenia, jednak większym problemem dla rodziców i opiekunów dzieci jest problem, jaki stwarzają oni w szkole.

Wiele szkół nie ma warunków do tego, żeby objąć nauczaniem dzieci z tego typu problemami. Nie każda szkoła posiada oddziały integracyjne i dlatego praca z takimi dziećmi jest bardzo trudna. W naszej szkole oddziały klasowe są o wiele mniejsze niż w szkołach masowych, a nauczyciele oprócz przygotowania do nauczania danego przedmiotu posiadają jeszcze wykształcenie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub socjoterapii. Do zadań tak szkoły jak i Ośrodka należy prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, które dla wychowanków są zajęciami obowiązkowymi, a które mają służyć pomocą w redukowaniu niewłaściwych zachowań, wybuchów agresji oraz stosowania przemocy w stosunku do otoczenia oraz autoagresji.

Celem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Ośrodek realizuje zadania statutowe – statut dostępny na stronie Ośrodka www.moswojska.pl.


Przekaż dowolną kwotę!

Bramka płatności Dotpay

Po wpisaniu kwoty i kliknięciu "Przekaż" zostaniesz przekierowany do serwisu płatności Dotpay.

Dotacje Dotpay

Przelew bankowy

Darowizy można przekazywać na rachunek bankowy:

39 1750 0012 0000 0000 3497 4594
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Swift: RCBWPLPW

W tytule: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 26

Wspieramy Również
Przekaż 1% podatku dla Dariusza!

Przekaż 1% podatku dla Dariusza!

Nazywam się Dariusz Doliński...
Przekaż 1% na marzenie Artura

Przekaż 1% na marzenie Artura

Hej, jestem Artur kiedy się r...
Przekaż swój 1% dla Ewy Lewickiej!

Przekaż swój 1% dla Ewy Lewickiej!

Urodziłam się ze zwichnięty...
Wesprzyj Stowarzyszenie „Pomoc”!

Wesprzyj Stowarzyszenie „Pomoc”!

Celem Stowarzyszenia jest wsze...