Fundacja i organizacja pożytku publicznego dzieciom i dla kobiet w Polsce OPP

1,5%
Konf. Kobiet 2023

KONFERENCJA KOBIET 1/07

Serce dla Ukrainy

Serce Dla Ukrainy

AKCJA POMOCY HUMANIARNEJ I ZBIÓRKA DARÓW DLA UKRAINY

Serce dla Ukrainy
previous arrow
next arrow

I Ty możesz czynić ten świat lepszym miejscem przekazując swój wkład finansowy.

Wesprzyj

Kim Jesteśmy?

Jesteśmy charytatywną Fundacją pożytku publicznego powołaną w celu niesienia pomocy kobietom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Współpracujemy ze wszystkimi ludźmi, firmami i organizacjami, dla których wartością jest człowiek i jego dobro.

Chcesz Pomóc?

Każdy finansowy dar serca, jak i wolontariusz gotowy na poświęcenie swego czasu dla innych, to dla nas wielka wartość, za którą jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Informacje o formach wolontariatu można uzyskać wchodząc tutaj.

Potrzebujesz Pomocy?

Znalazłaś się w trudnej sytuacji życiowej? Potrzebujesz wsparcia w opiece, rozwoju i wychowaniu twojego dziecka? Stałaś się ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej. Potrzebujesz wsparcia? Nie załamuj się! Skontaktuj się z nami. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by Ci pomóc.

PROJEKT CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH I WSPARCIA RODZINY


lifehome01

WIDOK OD FRONTU

PROJEKT CISiWR

Pomagając dzieciom i młodym kobietom w trudnej sytuacji życiowej, doszliśmy do przekonania, iż kluczową sprawą dla osiągnięcia większej skuteczności i rozwoju jest stworzenie właściwego miejsca, odpowiadającego na ich potrzeby. Dzięki życzliwości i wsparciu wielu ludzi oraz partnerskich firm, powstał w centrum miasta Częstochowy nowoczesny budynek Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny. Centrum mieści w sobie dom dziecka w formie placówki opiekuńczo – wychowawczej, Świetlica Środowiskowa EuroHelp oraz sale konferencyjno szkoleniowe.

 

PARTNERZY PROJEKTU

anta-logo szymar-logoszymbud-logo kopex-logo mostostal-zabrze-logo

Chcę wspierać
Misja

MISJA

Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom i kobietom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej.

Misję tę realizujemy poprzez:
1. DOM DZIECKA (placówkę opiekuńczo – wychowawczą)
2. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
3. ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ

Więcej
Cele i Plany

Cele i Plany

Naszym celem jest niesienie wsparcia rodzinie, pomaganie dzieciom i dorastającej młodzieży w odnalezieniu wartości i kierunku życia.

Rozwijanie potencjału i talentów tych, którzy nie mają równych szans społecznych na rozwój i nadziei na lepsze życie.
Pomaganie kobietom, które stały się ofiarami przemocy oraz wspieranie ich w kryzysowych sytuacjach życiowych.

Chcemy to zrobić w ramach:

1. DOMU DZIECKA
miejsca, w którym dzieci skrzywdzone przez los doświadczą miłości, uzdrowienia wewnętrznego oraz odkryją swoją wartość i przeznaczenie.
Mamy świadomość, że żaden Dom Dziecka nie zastąpi środowiska rodziny. Dlatego postawiliśmy sobie za cel stworzyć naszym dzieciom warunki zbliżone do rodzinnych. Co oznacza w praktyce maksymalne ograniczenie instytucjonalnego charakteru Domu Dziecka i stworzenie atmosfery, zasad życia i relacji podobnych do istniejących w prawdziwej rodzinie. Naszym celem jest również pomóc dzieciom znaleźć rodziny adopcyjne lub zastępcze. Niestety, często dzieci nie mogą wrócić do rodzin biologicznych, dlatego chcemy zrobić wszystko, by doświadczyły miłości, radości i szczęścia w naszym domu.

2. ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
miejsca rozwoju, integracji i rekreacji, dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin naszej dzielnicy. W świetlicy będą mogły spędzać swój czas w ciągu tygodnia.

Celem świetlicy środowiskowej jest zapewnić dzieciom:
rozwój, integrację i rekreację, udział w warsztatach plastycznych, muzycznych, informatycznych itp., ciepły posiłek oraz potrzebne ubranie, pomoc psychologiczną i opiekę wychowawczą, pomoc w nauce i w odrabianiu lekcji, ochronę w przypadku zagrożenia przemocą w rodzinie, sporo miłości, zachęty i przyjaźni.

3. WYDARZENIA I KAMPANIE
Organizacji wydarzeń oraz kampanii uświadamiających o problemach dzieci i kobiet. Jak również prowadzeniu rożnego rodzaju szkoleń mających na celu wyposażenie w niezbędną wiedzę wolontariuszy oraz osoby pracujące na codzień z kobietami i dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Więcej