nn-mainslider01
Zobacz Kampanie

I Ty możesz czynić ten świat lepszym miejscem przekazując swój wkład finansowy.

Wesprzyj

nn-home01 nn-home02 nn-home03nn-home04

Handel dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz do niewolniczej pracy jest drugim największym zorganizowanym przestępczym przemysłem na świecie. Obecnie generuje on ok. 12 miliardów dolarów rocznie. Kobiety są zmuszane do obsługiwania 40 mężczyzn dziennie.

Pomimo tak zaskakujących statystyk, na całym świecie nie ma ani świadomości problemu, ani środków do walki z tym procederem. Europa Wschodnia jest głównym ośrodkiem handlu ludźmi. Porwane osoby pochodzą głównie z takich państw jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Rumunia i Bułgaria, skąd ofiary przerzucane są do Polski, a potem wraz z polskimi dziewczynami, przewożone do Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemiec, Holandii, Belgii i Szwajcarii. Najczęściej wywóz kobiet poza granice kraju odbywa się legalnie na podstawie autentycznych paszportów, które zabierane są natychmiast po przekroczeniu granicy w celu rzekomego dopełnienia wszystkich formalności związanych z pracą. Kiedy ofiary docierają do celu, są wielokrotnie bite i gwałcone. Proces ten powtarzany jest codziennie do momentu złamania danej osoby. Wielokrotnie są one uzależniane od narkotyków, zastraszane poprzez groźby wyrządzenia krzywdy ich najbliższym, ten psychiczny szantaż sprawia, że rezygnują z jakiejkolwiek próby ucieczki i w rezultacie godzą się na wszystkie warunki mafii. Trzymane w niewoli kobiety i dzieci po wielu latach życia w zastraszaniu, w fizycznym i psychicznym wyczerpaniu, chcąc być lepiej traktowane, godzą się na zaangażowanie w biznes poprzez wprowadzanie nowych osób.

Kobiety, którym udaje się uciec, nie potrafią już żyć tak jak wcześniej, ich psychika potrzebuje wieloletniej pomocy terapeutów i psychologów, wiele z nich popada w depresję a nawet popełnia samobójstwo.