Jak przekazać 1% podatku, wypełnić i rozliczyć e pit 2013, 0, 11, 28, 36l, 37, zdążyć z pomocą

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?

KROK 1. Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Wniosek o przekazanie 1%
Wypełnij PIT online 2013

Lub pobierz program tutaj.

Przekazanie 1,5% podatku możliwe jest poprzez wpisanie numeru KRS w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do Urzędu Skarbowego i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, jedynie przekazujesz 1,5% tego, co i tak musisz oddać fiskusowi.
Niepodanie organizacji, na której rzecz przekazany jest jeden procent skutkuje tym, że Twój podatek w całości zostaje przekazany do Skarbu Państwa.
Oddasz fiskusowi czy przekażesz Organizacji Pożytku Publicznego?
Twój 1,5% może pomóc fundacji zdążyć z pomocą stworzyć Dom Życia dla młodych kobiet w ciąży i darować jedną szansę życia wielu nienarodzonym dzieciom.
Prosimy nie zmarnuj tegorocznej szansy na pomoc w „ratowaniu wydanych na śmierć”.

WSKAZÓWKI jak wypełnić i rozliczyć PIT:
Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT:

  • PIT-28 – poz. 125-126 (Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych )
  • PIT-36 – poz. 301-302 (Podatnicy prowadzący nie tylko przedsiębiorstwo ale i płacący podatek od najmu )
  • PIT-36L – poz. 104-105 (Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz korzystający z liniowej, 19% stawki podatku)
  • PIT-37 – poz. 122-123 (Podatnicy podatku dochodowego od  osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, emeryci i renciści, studenci, rozliczający się wspólnie jako małżonkowie, z przychodów praw autorskich i innych praw majątkowych, pozostali nie prowadzący działalności gospodarczej )
  • PIT-38 – poz. 57-58 (Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy)
  • PIT-39 – poz. 50-51 (Podatnicy którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.)

 

KROK 2.    Wypełnij szybko PIT używając programu PITax

Rozliczenie z fiskusem nigdy nie było prostsze.By szybko oraz w pełni profesjonalnie wypełnić i rozliczyć pit użyj darmowego programu PITax, który możesz pobrać na naszej stronie fundacji zdążyć z pomocą. Program posiada intuicyjny interfejs, który przeprowadzi Cię przez cały proces wypełniania PIT-u. PO zakończeniu możesz go wydrukować bądź wysłać drogą elektroniczną do twojego Urzędu Skarbowego.

Szanowni Państwo,
Zmiana ustawy o podatku dochodowym daje fundacjom możliwość pozyskiwania od urzędów skarbowych, za wcześniejszą zgodą darczyńców, ich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania). Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat. Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na jakie zostały przeznaczone.

„Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony” (Król Salomon)

Warto czynić dobro i ratować, zarówno dzieci nienarodzone, jak i te, które są porzucone i zaniedbane przez rodziców.
Dzięki Waszemu wsparciu razem możemy zrobić więcej!

DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA WSPARCIE

Szanowni Państwo,

Fundacja Pomocy Kobietom „Eurohelp” (zdążyć z pomocą) posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona w „Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013″ na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

Potwierdzenie statusu OPP Fundacji ”Eurohelp” zdążyć z pomocą można uzyskać również na stronie portalu organizacji pozarządowych – www.ngo.pl