Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla
Fundacji Pomocy Kobietom EUROHELP
Ul. Przemysłowa 9 Częstochowa

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest
Fundacja Pomocy Kobietom EUROHELP reprezentowana przez Prezesa Zarządu Joannę Kmiecik, zwana dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
biuro@eurohelp.com.pl lub telefonując pod numer: 34/300-00-18 lub poprzez powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres: b.brewczynska.iod@gmail.com.

2. Twoje dane przetwarzane są w celach działalności fundacji. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. oraz Statut Fundacji.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz Statut Fundacji i Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich usunięcia.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.