Pomoc Poprzez Wolontariat

 

Jeśli jesteś osobą godną zaufania, kreatywną, posiadasz głowę pełną pomysłów, nie boisz się wyzwań i współpracy, lubisz pomagać – to zapraszamy Cię do wolontariatu w naszej Fundacji.

Zanim jednak podejmiesz decyzję

o podjęciu wolontariatu, proszę odpowiedz sobie na poniższe pytania:

  • Czy masz jeszcze wolny czas?
  • Czy swój wolny czas chcesz poświęcić dla innych?
  • Czy w natłoku zajęć znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki?

Szukamy osób do systematycznej pracy wolontarystycznej oraz do pracy sezonowej podczas organizowanych przez nas wydarzeń i kampanii.

Wolontariuszem może być osoba, która:

  • jest pełnoletnia
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zawarcie umowy

  • określi zakres i sposób wykonywania zadań
  • czas trwania współpracy
  • zobowiązania wolontariusza do działania w porozumieniu z dyrektorem lub osobą wyznaczoną przez dyrektora
  • zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących podopiecznych znajdujących się w placówce

Na prośbę wolontariusza wydajemy pisemną opinię o jego pracy.

wolontariusz-featured