Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczna Przystań”

 

Pracując w najuboższej części naszego miasta, niejednokrotnie zetknęliśmy się z problemem braku „normalnej rodziny” u naszych podopiecznych. Dzieci, których rodzice tracą prawa rodzicielskie, tracą coś, co powinno być prawem każdego dziecka – szczęśliwe dzieciństwo. Mamy świadomość, że żadna Placówka nie zastąpi środowiska rodziny. Dlatego postawiliśmy sobie za cel – stworzyć naszym dzieciom warunki zbliżone do rodzinnych. Oznacza to w praktyce maksymalne ograniczenie instytucjonalnego charakteru Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i stworzenie atmosfery, zasad życia i relacji podobnych do istniejących w prawdziwej rodzinie. Niestety, nie wszystkie dzieci mogą wrócić do rodzin biologicznych, dlatego chcemy zrobić wszystko, by doświadczyły miłości, radości i szczęścia w naszej Placówce.

Placówka zapewnia

– opiekę całodobową i zajęcia wychowawcze
– zaspokojenie niezbędnych, życiowych potrzeb dziecka
– wyrównywanie braków w wychowaniu w rodzinie i przygotowanie do życia społecznego
– kształcenie, wyrównywanie opóźnień edukacyjnych
– udział w warsztatach artystycznych (plastycznych, muzycznych, graficznych, fotograficznych)
– zajęcia korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne
– działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia rodziny zastępczej / adopcyjnej
– prace z rodziną dziecka
– możliwość budowania trwałych relacji z rówieśnikami uczestniczącymi w zajęciach Klubu Caleba.

Chce wspierać

Telefon do placówki: 34 300 00 18.

 

Placówka jest współfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowa oraz współpracuje z Caleb Club foundation w Texasie.

caleb-club-shoreline