Fundacja i organizacja pożytku publicznego dzieciom i dla kobiet w Polsce OPP

I Ty możesz czynić ten świat lepszym miejscem przekazując swój wkład finansowy.

Wesprzyj

“Ratuj wydanych na śmierć, a tych których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj” – Król Salomon

Kim Jesteśmy?

Jesteśmy charytatywną Fundacją pożytku publicznego powołaną w celu niesienia pomocy kobietom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Naszą działalność koncentrujemy głównie na praktycznym przeciwdziałaniu aborcji i pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Chcesz Pomóc?

Każdy finansowy dar serca jak i wolontariusz gotowy na poświęcenie swego czasu dla innych, to dla nas wielka wartość, za którą jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Jeśli odczuwacie Państwo to samo brzemię w sercu, aby nieśc pomoc słabym, cierpiącym oraz nienarodzonym, to prosimy o Wasze wsparcie.

Potrzebujesz Pomocy?

Znalazłaś się w trudnej sytuacji życiowej, przytrafiła ci się „niepożądana ciąża”? Nie załamuj się – jest lepsze wyjście niż aborcja! Skontaktuj się z nami, spróbujemy pomóc. Nie niszcz swojego i jego zycia. Ono jest bezcenne.

PROJEKT CENTRUM WSPARCIA RODZINY - DOM ŻYCIA I ŻŁOBEK


lifehome01

Widok od frontu centrum wsparcia rodziny

Pomagając dzieciom i młodym kobietom w trudnej sytuacji życiowej, doszliśmy do przekonania, iż kluczową sprawą dla osiągnięcia większej skuteczności i rozwoju jest stworzenie odpowiedniego miejsca, odpowiadającego na ich potrzeby. Dzięki życzliwości Władz Miasta Częstochowy oraz pracowni architektonicznej Anta Architekci powstaje w centrum miasta nowoczesny budynek Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny.
Spełniać on będzie funkcje: Domu Życia dla kobiet w ciąży i Żłobka oraz świetlicy środowiskowej Klubu Caleba.

Chcę wspierać

Partnerem projektu jest firmaANTA Architekci Partner Projektu


Misja

MISJA

Naszą misją jest „ratować wydanych na śmierć a tych, których wiedzie się na zatracenie zatrzymać”. Motto to obejmuje zarówno dzieci nienarodzone, jak i te, które są porzucone i zaniedbane przez rodziców.

Zdajemy sobie sprawę, iż zakres naszego działania to kropla w morzu potrzeb, jednak nawet jedno uratowane dziecko, to dla nas uratowany dar Boży dla ludzkości.
Początki naszej fundacji łączą się z przyjazdem do Polski w roku 2007 Christin Caine, założycielki międzynarodowej organizacji A21, zaangażowanej w niesienie pomocy ofiarom handlu ludźmi. To co dowiedzieliśmy się o tragedii dzieci i młodych kobiet wyrwanych z pełnych miłości i bezpieczeństwa rodzinnych domów do domów publicznych, zachęciło nas do aktywnego wspierania działań Kampanii A21 w Polsce. (Więcej na ten temat można przeczytać w linku „Kampanie społeczne – handel ludźmi”)
W ten sposób powstała w 2009 roku nasza Fundacja Pomocy Kobietom Eurohelp. Szybko przekonaliśmy się, iż walka z niesprawiedliwością jest procesem długoterminowym i wymaga przede wszystkim zmiany świadomości społecznej w tym temacie.
W trakcie naszej działalności wyłoniły się w naszym regionie dwa inne problemy społeczne z którymi postanowiliśmy się zmierzyć – dzieci z najuboższych rodzin i aborcja wśród nieletnich.

Obecnie działania fundacji koncentrują się na trzech zagadnieniach:

1. Pracy z dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonej wykluczeniem społecznym, prowadzonej w ramach programu świetlicy środowiskowej Klubu Caleba.

2. Ratowaniu życia poczętego, poprzez tworzenie alternatywnych rozwiązań przeciwdziałających aborcji jak: Kampanii dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Uratuj 1 Życie”; Domu Życia dla kobiet w ciąży i Żłobka dla dzieci uratowanych od aborcji.

3. Wspieraniu działań Kampanii A21 w zakresie przeciwdziałania handlu ludźmi i niesienia pomocy ich ofiarom.

Fundacja Eurohelp w grudniu 2011 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, co daje nam po raz pierwszy w roku 2013, możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego z 1% podatku. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, jesteśmy organizacją non-profit. Dotąd nie zatrudnialiśmy żadnych pracowników, wszystkie nasze działania wykonujemy w oparciu o nieodpłatną pracę wolontariuszy.

Więcej
Cele i Plany

Cele i Plany

Celem Organizacji pożytku publicznego Eurohelp jest docieranie do dzieci i dorastającej młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Okoliczności życia sprawiły, iż mają one mniejsze szanse na realizację swoich marzeń i planów i wielokrotnie już na starcie skazane są na porażkę. Przeczytaj o naszych planach i celach.

Naszym celem jest:

  • Nieść wsparcie rodzinie.
  • Pomagać dzieciom i dorastającej młodzieży odnaleźć wartości, cel i kierunek w życiu.
  • Rozwijać potencjał i talenty tych, którzy nie mają równych szans społecznych na rozwój i nadziei na lepsze życie.
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie zjawisku aborcji wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
  • Zmienianie świadomości społecznej w zakresie aborcji, adopcji i rodzicielstwa zastępczego.
  • Zmienianie świadomości społecznej w zakresie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.
  • Tworzyć praktyczne, alternatywne rozwiązania pomocowe dla kobiet w ciąży noszących się z zamiarem usunięcia dziecka (płodu).

JAK CHCEMY TO ZROBIĆ?

Kluczem są ludzie wielkiego serca, gotowi wspierać finansowo lub poświęcić swój czas dla niżej wymienionych projektów:

1. Dom Życia
Dotychczasowe doświadczenia pokazały nam, iż bez odpowiedniego zaplecza lokalowego trudno jest prowadzić efektywną pracę z dziećmi, jak i ratować te nienarodzone. Dlatego postawiliśmy sobie za cel, stworzyć miejsce pełne miłości i akceptacji – „Dom Życia”, gdzie młode dziewczęta będą mogły donosić ciąże i podjąć świadomą, nie wymuszoną presją społeczną decyzję o urodzeniu dziecka i dalszym jego wychowaniu lub oddaniu go do adopcji.
Dom Życia, to nie tylko miejsce tymczasowego zamieszkania, ale również miejsce konsultacji i poradnictwa dla kobiet ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Dom Życia będzie obejmował 4 dwuosobowe pokoje mieszkalne z łazienką i aneksem kuchennym oraz sale terapeutyczną.
Termin: Początek inwestycji planowany jest na drugą połowę roku 2013.

2. Żłobek
Kobiety korzystające z Domu Życia, które zdecydują się na macierzyństwo, będą miały możliwość oddać niemowlaka do żłobka i kontynuować naukę lub podjąć pracę zarobkową. Naszym zamiarem jest stworzyć miejsce dziennego pobytu dla około 15 dzieci (do 2 roku życia).
W żłobku prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, dzieci będą miały zapewnioną opiekę pielęgnacyjną w warunkach zbliżonych do domowych. Przewidujemy również stworzenie jednego pre-adopcyjnego pokoju dla niemowląt porzuconych, oczekujących na rodzinę zastępczą lub adopcyjną.
Termin: Początek inwestycji planowany jest na koniec roku 2014.

3. Caleb Klub
To miejsce rozwoju, integracji i rekreacji, dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin naszej dzielnicy, w którym będą mogli i chcieli spędzać swój czas.
Pragniemy na ten cel przeznaczyć całe jedno skrzydło nowego budynku, którego projekt przedstawiliśmy na naszej stronie. Klub Caleba będzie posiadał nowoczesne, kolorowe i dobrze wyposażona pracownie: komputerową, plastyczną, muzyczną, mini „małpi gaj” dla najmłodszych oraz salę rekreacyjną.
Chcielibyśmy, aby nasi podopieczni, oprócz dożywiania, pomocy w nauce, zajęć integracyjnych, najprzeróżniejszych warsztatów ogólnorozwojowych mogli otrzymać sporo miłości, zachęty i przyjaźni.
Już od lutego 2013 działalność Klubu Caleba wspierana będzie przez program opiekuńczo-wychowawczy „1×1”.
Termin: Projekt jest realizowany w okresie szkolnym, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (obecnie na bazie starych pomieszczeń).

4. Kampania Uratuj 1 Życie
To kampania społeczna skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Częstochowy. W tym okresie w 12 szkołach miasta Częstochowy planowane jest przeprowadzenie prezentacji projektu, w których młodzież będzie mogła zapoznać się z materiałami i filmem ukazującym alternatywne rozwiązania dla młodych dziewczyn – kobiet, które zaszły w „niepożądaną ciąże”.
Młodzież będzie mogła otrzymać nieodpłatnie książkę „Dlaczego Pro-life?” oraz skrypt ukazujący problem aborcji i mity związane z tym zagadnieniem wraz z prezentacją multimedialną na płycie CD.
Innowacyjną częścią tego projektu jest włączenie młodzieży w podnoszenie świadomości i tworzenie odpowiednich warunków do podjęcia „najlepszej decyzji” oraz propagowanie alternatywnych rozwiązań dla aborcji poprzez:

  • samodzielne prowadzenia „małych grup” ukazujących zagrożenia i alternatywne rozwiązanie proponowane przez Fundacje Eurohelp.
  • kreatywne wykorzystania komunikatorów społecznych (np. Facebook) do promowania idei kampanii, zamiast tradycyjnych bilbordów reklamowych.

Termin: Od września do grudnia 2013.

Więcej
Status i Sprawozdania

Statut i Sprawozdania

W tym miejscu możesz zapoznać się z wszystkim dokumentami finansowymi Fundacji pomocy dzieciom, takimi jak: Statut Fundacji, Bilans i sprawozdania finansowe oraz sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji.

Więcej

© 2013 Fundacja Pomocy Kobietom i Dzieciom EUROHELP