Fundacja i organizacja pożytku publicznego dzieciom i dla kobiet w Polsce OPP

I Ty możesz czynić ten świat lepszym miejscem przekazując swój wkład finansowy.

Wesprzyj

Kim Jesteśmy?

Jesteśmy charytatywną Fundacją pożytku publicznego, powołaną w celu niesienia pomocy kobietom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Współpracujemy z wszystkimi ludźmi, firmami i organizacjami, dla których wartością jest człowiek i jego dobro.

Chcesz Pomóc?

Każdy finansowy dar serca jak i wolontariusz gotowy na poświęcenie swego czasu dla innych, to dla nas wielka wartość, za którą jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Informacje o formach wolontariatu można uzyskać wchodząc tutaj.

Potrzebujesz Pomocy?

Znalazłaś się w trudnej sytuacji życiowej? Potrzebujesz wsparcia w opiece, rozwoju i wychowaniu twojego dziecka? Stałaś się ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej. Potrzebujesz wsparcia? Nie załamuj się! Skontaktuj się z nami. Zrobimy wszystko co w naszej mocy by Ci pomóc.

PROJEKT CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH I WSPARCIA RODZINY


lifehome01

WIDOK OD FRONTU

PROJEKT CISiWR

Pomagając dzieciom i młodym kobietom w trudnej sytuacji życiowej, doszliśmy do przekonania, iż kluczową sprawą dla osiągnięcia większej skuteczności i rozwoju jest stworzenie odpowiedniego miejsca, odpowiadającego na ich potrzeby. Dzięki życzliwości i wsparciu wielu ludzi i partnerskich firm, powstaje w centrum miasta Częstochowy nowoczesny budynek Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny. Spełniać on będzie funkcje: Domu Życia dla kobiet i ich dzieci, Domu Dziecka, świetlicy środowiskowej Klubu Caleba oraz sali konferencyjno-szkoleniowej.

 

PARTNERZY PROJEKTU

anta-logo szymar-logoszymbud-logo kopex-logo mostostal-zabrze-logo

Chcę wspierać
Misja

MISJA

Naszą misją jest nieść pomoc dzieciom i kobietom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej.
Zdajemy sobie sprawę, iż zakres naszego działania to kropla w morzu potrzeb, jednak nawet jedno uratowane i przemienione życie, to dla nas uratowany dar Boży dla ludzkości.

Naszą misję realizujemy poprzez:
1. DOM DZIECKA. ( placówkę opiekuńczo – wychowawczą)
2. DOM ŻYCIA. ( miejsce schronienia i wsparcia dla kobiet )
3. KLUB CALEBA. ( świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży)
4. GRUPY WSPARCIA. ( otwartą pomoc dla dziewcząt i kobiet)
5. KAMPANIE SPOŁECZNE. (ratowanie przez uświadamianie)
–   Uratuj 1 życie  ( zapobieganie aborcji)
–   Nie Niewolnictwu ( przeciwdziałania handlowi ludźmi)
–   On i Ona  ( budowanie zdrowych relacji w małżeństwie )
6. ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ

Więcej
Cele i Plany

Cele i Plany

Naszym celem jest:
Nieść wsparcie rodzinie.
Pomagać dzieciom i dorastającej młodzieży odnaleźć wartości, cel i kierunek w życiu.

Rozwijać potencjał i talenty tych, którzy nie mają równych szans społecznych na rozwój i nadziei na lepsze życie.
Pomoc kobietom, które stały się ofiarami przemocy oraz wspieranie ich w kryzysowych sytuacjach życiowych.
Zmienianie świadomości społecznej w zakresie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.
Promowanie alternatywnych rozwiązań zapobiegających aborcji wśród nastolatek.

Jak chcemy to zrobić?

Naszym głównym zadaniem na rok 2014/2015 jest wybudowanie i wyposażenie obiektu Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia rodziny, w którym realizowane będą powyższe cele fundacji w ramach:

1. DOMU ŻYCIA
miejsca, w którym kobiety i ich dzieci będą mogły rozpocząć lepsze życie.

„Dom życia” przeznaczony jest dla:

  • kobiet i dzieci,  które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej
  • dziewcząt i kobiet, które po porodzie chcą oddać swoje dziecko do adopcji
  • dziewcząt i kobiet w ciąży, które potrzebują schronienia
  • ofiar przemocy w rodzinie (zwłaszcza wykorzystywanych seksualnie)
  • ofiar handlu ludźmi oraz kobiet i dzieci wykorzystywanych w  prostytucji
  • ofiar gwałtu

2. DOMU DZIECKA
miejsca, w którym dzieci skrzywdzone przez los doświadczą miłości, uzdrowienia wewnętrznego oraz odkryją swoją wartość i przeznaczenie.

Mamy świadomość, że żaden „dom dziecka” nie zastąpi środowiska rodziny. Dlatego postawiliśmy sobie za cel stworzyć naszym dzieciom warunki maksymalnie zbliżone do rodzinnych. Co oznacza w praktyce maksymalne ograniczenie instytucjonalnego charakteru Domu Dziecka i stworzenie atmosfery, zasad życia i relacji podobnych do istniejących w prawdziwej rodzinie. Naszym celem jest również pomóc jak największej liczbie dzieci znaleźć rodziny adopcyjne lub zastępcze. Niestety, nie wszystkie dzieci mogą wrócić do rodzin biologicznych, dlatego chcemy zrobić wszystko, by doświadczyły miłości, radości i szczęścia w naszym domu.

3. KLUBU CALEBA – ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
miejsca rozwoju, integracji i rekreacji, dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin naszej dzielnicy, w którym będą mogły i chciały spędzać swój czas w ciągu tygodnia.

Celem świetlicy środowiskowej jest zapewnić dzieciom:
rozwój, integracje i rekreacje
udział w warsztatach plastycznych, muzycznych, informatycznych itp.
ciepły posiłek oraz potrzebne ubranie
pomoc psychologiczną i opiekę wychowawczą
pomoc  w nauce i w odrabianiu lekcji
ochronę w przypadku zagrożenia przemocą w rodzinie
sporo miłości, zachęty i przyjaźni

Więcej
Status i Sprawozdania

Statut i Sprawozdania

W tym miejscu możesz zapoznać się z wszystkim dokumentami finansowymi Fundacji pomocy dzieciom, takimi jak: Statut Fundacji, Bilans i sprawozdania finansowe oraz sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji.

Więcej

© 2013 Fundacja Pomocy Kobietom i Dzieciom EUROHELP